• log in
 • create an account

Recruitment for full-time first cycle (Bachelor) study programmes 2023/2024 for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Environmental Engineering - full-time first cycle (Bachelor) study programme

Details
Code B-ISR-ST1
Organizational unit Faculty of Environmental Engineering, Geodesy and Renewable Energy
Field of studies Environmental Engineering
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years (7 semesters)
Recruitment committee address aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek Energis
25-314 Kielce
Office opening hours poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek w dniach zjazdów 10.00 – 14.00 15.00 – 17.00
sobota w dniach zjazdów: 9.00 – 13.00
WWW address https://wisgie.tu.kielce.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase in this registration.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (03.04.2023 08:00 – 15.09.2023 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Recruitment for full-time first cycle (Bachelor) study programmes 2024/2025 for foreigners
  Phase 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)
 • Recruitment for full-time first cycle (Bachelor) study programmes 2024/2025
  Phase 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Inżynieria Środowiska 

Inżynieria środowiska to dyscyplina obejmująca problematykę dotyczącą zagadnień środowiska wewnętrznego obiektów (mikroklimat pomieszczeń, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacja itp.) oraz zewnętrznego (aplikacje nowoczesnych technologii uzdatniania wody, utylizacja i zagospodarowanie odpadów, budowa podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalnie ścieków).

studia stacjonarne (dzienne) - profil ogólnoakademicki

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  sieci i instalacje sanitarne

–  zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

–  ogrzewnictwo i wentylacja

ścieżki dyplomowania:

– ogrzewnictwo i wentylacja

– instalacje odnawialnych źródeł energii

–  sieci i instalacje sanitarne

ścieżki dyplomowania:

– sieci i instalacje sanitarne

– woda, ścieki i odpady

studia niestacjonarne (zaoczne) - profil ogólnoakademicki

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  sieci i instalacje sanitarne

–  zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

–  ogrzewnictwo i wentylacja

ścieżki dyplomowania:

– ogrzewnictwo i wentylacja

– instalacje odnawialnych źródeł energii

    –  sieci i instalacje sanitarne

ścieżki dyplomowania:

– sieci i instalacje sanitarne

– woda, ścieki i odpady

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem, przekształceniem i ochroną zasobów środowiska.

Absolwenci są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii: ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów, ochrony środowiska przed degradacją, projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji lokalnej i centralnej, biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii komunalnej, zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrony środowiska.

Absolwenci posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 


Required documents:

 1. valid passport (pages with photo and personal data)
 2. scan of the secondary school certificate with Legalization/Apostille and the annotation (or as a separate document) stating, that the certificate entitles to apply for admission to degree programmes at universities of every type in the country in which you received the above mentioned certificate
 3. Eligibility statement signed by the relevant institution.
 4. Statement of obligation to complete degree recognition process
 5. Information about secondary education for degree recognition purposes
 6. English certificate – (with exception if candidate is from an English speaking country or previous education was conducted fully in English language) or Polish certificate if a foreigner wants to study in Polish
 7. Medical certificate
 8. Signed Application Letter
 9. Bachelor diploma which entitles you to apply for master degree in country where bachelor diploma was awarded (regards ONLY candidates for master degree)
 10. Transcript of records with grading scale (regards ONLY candidates for master degree)
 11. Insurance policy against sickness and accidents for the period of candidate’s education in Poland, or European Health Insurance Card, or agreement with National Health Fund

Fees:

 • Tuition fee for course in English = €1,000 per semester
 • Tuition fee for course in Polish = €500 per semester
 • Application fee = €20
 • Application fee for Architecture = €35