• log in
 • create an account

Recruitment for full-time first cycle (Bachelor) study programmes 2024/2025 for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Renewable Energy Sources - full-time first cycle (Bachelor) study programme

Details
Code G-OZE-ST1
Organizational unit Faculty of Environmental Engineering, Geodesy and Renewable Energy
Field of studies Renewable Energy Sources
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years (7 semesters)
Recruitment committee address aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek Energis
25-314 Kielce
Office opening hours poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek w dniach zjazdów 10.00 – 14.00 15.00 – 17.00
sobota w dniach zjazdów: 9.00 – 13.00
WWW address https://wisgie.tu.kielce.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Recruitment for full-time first cycle (Bachelor) study programmes 2024/2025
  Phase 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Odnawialne Źródła Energii

Kierunek interdyscyplinarny łączący zagadnienia związane z energetyką i inżynierią środowiska, budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie. Obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów i instalacji fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych i wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi, instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS, stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie.

 

studia stacjonarne (dzienne) - profil ogólnoakademicki

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

studia niestacjonarne (zaoczne) - profil ogólnoakademicki

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają umiejętności w projektowaniu i wykonawstwie systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych oraz wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi. Posiadają ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie. Przygotowani są do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych, a także jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w instytucjach specjalizujących się w upowszechnianiu zaawansowanych technologii, racjonalnego wdrażania OZE, problematyki energetycznej. Mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na pozyskiwaniu energii elektrycznej ze słońca, wody i wiatru oraz energii cieplnej z biomasy, pomp ciepła i geotermii, rozszerzonych o systemy ciepłownicze, chłodnicze, gazowe, przesyłowe, sanitarne, bezpieczeństwa pożarowego. Posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wykonywania instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wykonywania i koordynowania zadań projektowych, wykonawczych, prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów.

Są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych i przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się projektowaniem, przygotowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów i instalacji energetycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, montażem urządzeń i zespołów wytwarzających energię elektryczną i cieplną oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Ukończenie studiów na kierunku geodezja i kartografia, inżynieria środowiska oraz odnawialne źródła energii daje absolwentom możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe określone w odrębnych przepisach prawnych.


Required Documents:

 1. secondary school certificate containing a transcript of marks – in the original language and sworn translation into English or Polish
 2. Legalization/Apostille of the originally issued diploma and transcript of marks
 3. valid passport (pages with photo and personal data)
 4. visa (if required and obtained)
 5. language confirmation (not necessary for citizens of English-speaking countries)
 6. health insurance (before arrival at KUT)

Required documents (from the IRK system)

 1. eligibility statement – a confirmation
 2. signed application letter
 3. personal questionnaire
 4. after arrival statement
 5. candidate’s statement

Fees:

 • Tuition fee for course in English = €1,200 per semester
 • Tuition fee for course in Polish = €600 per semester
 • Application fee = €20
 • Application fee for Architecture = €35