• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teleinformatyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod E-TEL-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek D
25-314 Kielce
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 13.00
piątek w dniu zjazdu – 15.00 – 17.00
sobota w dniu zjazdu: -8.00 – 12:00
Adres WWW https://weaii.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
 • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
  Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Teleinformatyka

Nowy, atrakcyjny kierunek studiów o profilu praktycznym dla wszystkich zainteresowanych teleinformatyką. Szeroka oferta przedmiotów zawodowych, w tym 6 miesięcy praktyk, a także warsztaty umiejętności miękkich i rozszerzony poziom języka angielskiego – szczególnie specjalistycznego. W trakcie studiów możliwość zdobycia kilkunastu renomowanych certyfikatów firmy Cisco, uznawanych na całym świecie i cenionych przez pracodawców (np.: CCNA, CCNP, C/C++, Python, CCNA CyberOps, IoT, BigData, DevNet, Linux). Zdobyta wiedza i kompetencje zawodowe pozwolą podjąć pracę we wszystkich firmach związanych z szeroko rozumianą branżą ICT.

studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Po studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Obserwowany dynamiczny rozwój technologii ICT oraz IoT wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na wyspecjalizowane kadry, które będą potrafiły rozwijać, wdrażać, utrzymywać oraz wykorzystywać dostępne już technologie. Absolwenci teleinformatyki dzięki zdobytemu w trakcie studiów doświadczeniu będą przygotowani do podejmowania wyzwań w stale rozwijających się zagadnieniach z zakresu technologii ICT. W trakcie studiów poznają dogłębnie funkcjonowanie sieci teleinformatycznych, najważniejsze systemy operacyjne oraz niezbędne języki programowania. Ukończenie studiów o profilu praktycznym sprawi, że absolwenci zdobędą duże doświadczenie zawodowe już w trakcie nauki. Po ukończeniu studiów będą bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej, między innymi w obszarach: projektowania, zarządzania, wdrażania oraz bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, programowania w językach C/C++/C#, Python, Java,  programowania sieciowego, cyberbezpieczeństwa, technologii Internetu Rzeczy i analityki Big Data, sztucznej inteligencji, tworzenia aplikacji mobilnych, systemów lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym oraz monitoringu wizyjnego, Data Center, wirtualizacji funkcji oraz konteneryzacji, wdrażania technologii 5G.

Unikalne w skali kraju jest wykorzystanie w procesie kształcenia na kierunku teleinformatyka renomowanych materiałów dydaktycznych udostępnianych przez firmę Cisco w ramach programu Cisco Networking Academy. Studenci mają możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych szkoleniach oraz zdobycia wielu certyfikatów.

Dodatkowo do programu studiów włączony został moduł związany z rozwojem kompetencji miękkich m.in. sztuka autoprezentacji, rozwój inteligencji emocjonalnej.


1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty; Aplikując na kierunek architektura kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Opłaty:

 • Czesne za studia w języku angielskim = €1,200 za semestr
 • Czesne za studia w języku polskim = €600 za semestr
 • Opłata rekrutacyjna = €20
 • Opłata rekrutacyjna za Architekturę = €35