• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka Przemysłowa - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod M-IP-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Kierunek studiów Informatyka Przemysłowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek B
25-314 Kielce
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek 11.00-14.00
wtorek 11.00-14.00
środa nieczynny
czwartek 11.00-14.00
piątek 11.00-14.00
w dniach zjazdów: 15.00 – 17.00
sobota / w dniach zjazdów: 8.30 – 11.30
Adres WWW https://wmibm.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
 • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
  Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Informatyka przemysłowa 

studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  programowanie procesów technologicznych

–  komputerowe systemy przemysłowe

 

studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  programowanie procesów technologicznych

–  komputerowe systemy przemysłowe

Po studiach pierwszego stopnia

Informatyka przemysłowa jest nowoczesnym kierunkiem odpowiadającym potrzebom rynku pracy w szczególności związanej z czwartą rewolucją przemysłową (Industry 4.0) i Internetem rzeczy (Internet of Things IoT). Przemysł 4.0 integruje inteligentne maszyny i systemy oraz wprowadza zmiany w procesach produkcyjnych w celu zwiększania wydajności wytwarzania oraz wprowadzenia możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.

Absolwent kierunku informatyka przemysłowa będzie specjalistą do realizacji zadań związanych z ciągłym unowocześnianiem procesów produkcyjnych i szerokim wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych.

Zakres programowanie procesów technologicznych jest skierowana do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania procesów technologicznych związanych z komputerowym wspomaganiem obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, niekonwencjonalnych technik wytwarzania, np. drukowanie i skanowanie 3D, technologii laserowych i plazmowych, programowania obrabiarek CNC, cięcia strumieniem wody, technologii elektroerozyjnych, technologii spawalniczych, szybkiego prototypowania sterowania, programowania robotów i manipulatorów.

W trakcie studiowania w zakresie programowania procesów technologicznych studenci zapoznają się z tematyką obejmującą:

–  programowanie i obsługę sterowania CNC,

–  programowanie procesów obróbki laserowej, plazmowej i procesów spawalniczych,

–  komputerowe wspomaganie technologii produkcji wyrobów metalowych, dynamiki przepływów i wymiany ciepła, procesów formowania kompozytów,

–  nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej,

–  automatyzację i robotyzację produkcji.

Zakres komputerowe systemy przemysłowe jest skierowana do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania systemów przemysłowych, systemów doradczych, projektowania, wykonywania i eksploatowania systemów informatycznych stosowanych w przemyśle, zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w zakładach przemysłowych, firmach informatycznych oraz administracji.

W trakcie studiowania zakresu komputerowe systemy przemysłowe studenci zapoznają się z tematyką dotyczącą:

–  budowania inteligentnych systemów sterowania procesami przemysłowymi,

–  administracji i zarządzania przemysłowymi systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi,

–  bezpieczeństwa przemysłowych systemów informatycznych i sieci komputerowych,

–  projektowania i administracji przemysłowych sieci komputerowych,

–  programowania za pomocą nowoczesnych narzędzi programistycznych,

–  programowania sterowników oraz robotów przemysłowych,

–  elektroniki przemysłowej,

–  projektowania komputerowego. 


1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty; Aplikując na kierunek architektura kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Opłaty:

 • Czesne za studia w języku angielskim = €1,200 za semestr
 • Czesne za studia w języku polskim = €600 za semestr
 • Opłata rekrutacyjna = €20
 • Opłata rekrutacyjna za Architekturę = €35