• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Transport - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod M-TRA-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Kierunek studiów Transport
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek 11.00-14.00
wtorek 11.00-14.00
środa nieczynny
czwartek 11.00-14.00
piątek 11.00-14.00
w dniach zjazdów: 15.00 – 17.00
sobota / w dniach zjazdów: 8.30 – 11.30
Adres WWW https://wmibm.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
  • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
    Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Transport

studia stacjonarne (dzienne)

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

–  logistyka i spedycja

–  transport samochodowy

Polski transport drogowy towarów rozwija się najszybciej w UE. W drogowych przewozach towarów między Polską a innymi krajami UE udział polskich przewoźników wynosi blisko 93%, zaś w przewozach między krajami obcymi, polscy przewoźnicy dominują zdecydowanie w UE obsługując ponad 33% tych przewozów. Spośród zarejestrowanych w Polsce ponad 83 tys. przedsiębiorstw transportu drogowego, aż 96% to przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 9 osób. W tego typu przedsiębiorstwach bardzo ważne są umiejętności właściwego doboru pojazdów do realizowanych zadań transportowych. Wiedza właścicieli i pracowników firm musi zatem w głównej mierze dotyczyć znajomości własności użytkowych i eksploatacyjnych środków transportu. 

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii środków transportu drogowego, analizy systemów transportowych, ekonomiki transportu, prawa transportowego oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych oraz zaplecza motoryzacji. Kształcenie ukierunkowane jest głównie na transport samochodowy, który w naszym kraju ma ponad 85 procentowy udział w transporcie towarów (tonażu). Szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Zgodnie z istniejącymi trendami absolwenci posiadają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa transportu, inteligentnych systemów transportowych i inżynierii ruchu drogowego oraz napędów alternatywnych i pojazdów autonomicznych. Są przygotowani do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu logistyki i spedycji, mają przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych oraz serwisach diagnostyczno-obsługowych i naprawczych samochodów.

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności do twórczego rozwiązywania zadań w zakresie organizacji i zarządzania procesami i przedsiębiorstwami transportowymi, logistycznymi i spedycyjnymi. Znają wymagania formalnoprawne i techniczne niezbędne dla utworzenia małej firmy transportowej i potrafią taką firmą zarządzać. Podejmując pracę w dużych i średnich firmach, są przygotowani do wdrażania postępu technicznego w tych firmach, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych i systemów teleinformatycznych do zarządzania firmą i flotą pojazdów oraz dzięki znajomości nowoczesnej aparatury diagnostycznej i obsługowo-naprawczej dla pojazdów samochodowych. Potrafią wykorzystać metody i modele matematyczne do modelowania i optymalizacji zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem oraz eksploatacją systemu transportowego. Potrafią, przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z analizą efektywności ekonomicznej działania systemu logistycznego, integrować wiedzę z dziedziny logistyki, ekonomiki transportu, zarządzania przedsiębiorstwem, eksploatacji środków transportu.

W programie studiów drugiego stopnia dla zakresu eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym, w planie studiów uwzględniono odpowiednią tematykę zajęć, by studenci mogli się ubiegać o zwolnienie z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (zgodny z wymaganiami UE), wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego. Jest on wymagany dla osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi w zakresie transportu osób lub rzeczy, przez ustawodawstwo Unii Europejskiej.